LỊCH THI CUỐI ĐỢT

2.293 Views

Sinh viên có mặt trước ca thi 15 phút để ổn định. Sắp xếp chạy trạm theo sự điều động của bộ phận quản lý kỳ thi.

Hình thức thi OSCE với các nội dung học từ buổi 16 tới 27

  • 5 trạm, mỗi trạm 4 phút, không tính thời gian di chuyển giữa các trạm
  • Sinh viên chỉ cần mang theo bút bi (màu xanh) để làm bài, không cần đem theo giấy nháp.
  • CẤM mang theo điện thoại trong quá trình thi OSCE. PHÁT HIỆN SẼ BỊ LOẠI RA KHỎI ĐỢT THI VÀ XEM NHƯ VI PHẠM QUI CHẾ THI.
  • Không đặt câu hỏi với giảng viên gác thi. Thực hiện theo yêu cầu đề bài (đã ghi sẳn trong Đề thi) và theo yêu cầu của giảng viên.
  • Tôn trọng Bệnh nhân chuẩn và chỉ được thực hiện thăm khám những vùng cơ thể đã được qui định cho phép thực hiện và theo yêu cầu bài thi.
  • Thao tác trên mô hình đúng theo qui trình sử dụng và học tập. TRÁNH LÀM HƯ HỎNG.
  • Sử dụng gel bôi trơn mô hình vừa đủ, tránh vấy bẩn lên mô hình và các khu vực lân cận.
  • Bỏ các vật dụng (găng tay, gạc, que thăm khám,..) sau khi sử dụng vào sọt rác.