HOÀN THÀNH ĐỢT 1 KHÓA CEP-4

83 Views

 “Collaborative Educational Program – CEP” là chương trình hợp tác giữa 3 trường đại học giữa Hoa Kỳ và Việt Nam: Texas Tech University Health Sciences Center, Đại học Y dược TP.HCM (UMP), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (UPNT). Một trong những mục tiêu chính của CEP là hỗ trợ cho UMP và UPNT trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tự thiết lập và duy trì các chương trình phát triển giảng viên.

Sau những thành công của các chương trình hợp tác giáo dục trước đây, Trung tâm kỹ năng và Sáng tạo mô phỏng lâm sàng, dưới sự chỉ đạo Ban Giám Hiệu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tiếp tục tổ chức lớp “Đào tạo nâng cao chất lượng giảng viên năm 2020 – Khóa 4” (CEP-4). Lớp học bắt đầu từ 2/2020 và dự kiến sẽ kết thúc vào 3/2021. Chương trình đào tạo được chia ra thành 4 nội dung chính, tương ứng với 4 đợt học tập trung: Giảng dạy (Teaching ); Giảng dạy và Đánh giá (Teaching – Assessment ); Kỹ năng lâm sàng (Clinical Competency) và Lãnh đạo (Leadership Module).

Trong Tháng 2 vừa qua, đợt học tập trung 2 tuần đầu tiên của lớp CEP-4 đã được diễn ra. Nội dung chính của đợt học tập trung này là những vấn đề liên quan đến việc giảng dạy trong ngành y khoa. Lớp học tập trung với 70 học viên là các giảng viên của hai trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược TP.HCM. Sau 2 tuần học tập và làm việc nghiêm túc, đợt 1 của lớp CEP-4 đã kết thúc với nhiều kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ, cùng với đó là những buổi bàn luận sôi nổi về các cải tiến trong giảng dạy y khoa.

Đợt tập trung thứ hai của CEP-4 với nội dung Giảng dạy và Đánh giá dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 6 năm 2020.