TTUHSC-EP (HOA KÌ) THAM QUAN CECICS

202 Views

Tuần qua, đại diện ban lãnh đạo của Đại học Texas Tech El Paso (TTUHSC-EP) đã đến ghé thăm Trung tâm Kỹ năng và Sáng tạo Mô phỏng Lâm sàng CECICS của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

BS. Richard Lange -Hiệu trưởng TTUHSC-EP, hiệu trưởng trường Y khoa Paul L. Foster- và BS. J.Manuel De La Rosa –Phó hiệu trưởng TTUHSC-EP- đã có chuyến tham quan trung tâm CECICS cùng với GS. Hồ Hội, PGS. Cao Văn Thịnh -thành viên Hội đồng cố vấn của CECICS- và BS. Nguyễn Ngọc Phương Thư – Trưởng trung tâm CECICS.

Là một phần trong chương trình hợp tác giữa Đại học Texas Tech El Paso và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm CECICS được thành lập với sự giúp đỡ tận tình của GS. Hồ Hội, người đã điều hành Trung tâm Giảng dạy và Đánh giá nâng cao trong Mô phỏng Lâm sàng (ATACS) của Đại học Texas Tech El Paso. Trung tâm CECICS sẽ nghiên cứu về huấn luyện kĩ năng lâm sàng để nâng cao hiệu quả trong giáo dục y khoa.