NỘI QUI HỌC VIÊN

553 Views

CECICS tôn trọng quyền được học của mọi sinh viên, tôn trọng nỗ lực của mọi sinh viên trong quá trình học và hỗ trợ cho mọi sinh viên để thành công. Vì vậy, CECICS hướng dẫn các nguyên tắc cần thiết để có thể hoạt động nhóm và hoàn thành các mục tiêu được đề ra.
Nội quy được xây dựng dựa trên quyền và trách nhiệm của sinh viên và giảng viên tham gia học và giảng dạy tại CECICS.
Tất cả nhân viên và giảng viên tại CECICS chào đón học viên với một môi trường học tập thích thú và đầy thử thách.

Tham gia lớp học:

Các học viên phải ở trong lớp học trong suốt thời gian học. Đừng vào lớp trễ hay đi về sớm. Có một số ngoại lệ có thể chấp nhận được như trong các trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên, học viên phải báo cho giảng viên hướng dẫn ngày hôm đó.

Vắng mặt:

Học viên phải thông báo trước cho giảng viên, nếu học viên biết trước mình sẽ không tham dự được ngày hôm đó. Giảng viên không có trách nhiệm phải dạy lại bài mà học viên vắng mặt.

Nói chuyện trong lớp học:

Không được phép nói chuyện trong lớp học

Các hoạt động khác:

Học viên không được phép làm các công việc riêng trong lớp học. Bao gồm cả bài tập về nhà của khoá học khác hay các hoạt động riêng tư, cá nhân.

Sử dụng mạng:

Học viên được phép truy cập vào mạng, nhưng chỉ sử dụng mạng cho mục đích học tập. Học viên không được phép sử dụng mạng ngoài mục đích học tập.

Thái độ:

Các học viên nên có thái độ lễ phép trong lớp học. Không được sử dụng các từ ngữ, cử chỉ không lễ phép, gây khó chịu cho các học viên khác, giảng viên và nhân viên.

Lời nói tục:

Các học viên không được sử dụng các câu nói tục hay các câu nói xúc phạm đến người khác.

Điện thoại và máy nhắn tin:

Các học viên phải tắt điện thoại và máy nhắn tin trong lúc học.

Người thân quen và trẻ em:

Các học viên không được đem theo bạn, người thân hay trẻ em vào lớp học. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật.

Thức ăn, đồ uống và thuốc lá:

Các học viên không được đem đồ ăn, thức uống vô lớp học. Không được hút thuốc lá trong khu vực CECICS.