Giới thiệu

9.954 Views

NHÂN SỰ

  • BAN CỐ VẤN (2 thành viên)
  • BAN LÃNH ĐẠO (2 thành viên)
  • BAN HUẤN LUYỆN (3 thành viên)
  • BAN HÀNH CHÍNH (5 thành viên)
  • BAN KỸ THUẬT (5 thành viên)
  • BAN HOẠT ĐỘNG (Được thành lập theo nhiệm kỳ)
  • BAN TƯ VẤN (Được thành lập theo nhiệm kỳ)

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

CECICS là một phần không thể tách rời của các hoạt động giáo dục và nghiên cứu của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; và cũng là công cụ quan trọng hỗ trợ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong việc xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy dựa trên năng lực, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ năng lâm sàng của sinh viên, học viên trong các chương trình giáo dục đại học và sau đại học. CECICS sẽ đóng một vai trò quan trọng để hỗ trợ trường trong việc đạt được sứ mệnh và tầm nhìn đã đề ra.

CECICS kết hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Đơn vị Phát triển Giảng viên và các Bộ môn Lâm sàng để thiết kế, phát triển, thực hiện và đánh giá khung chương trình giảng dạy cho Sinh viên Y khoa.

CECICS sẽ hỗ trợ và cung cấp kinh nghiệm về kỹ năng lâm sàng cho các học viên nhằm đảm bảo chất lượng cao của giáo dục và kỹ năng để hoàn thành tốt chương trình học tập.

CECICS còn đóng vai trò quan trọng cho “Chương trình phát triển giảng viên” của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bằng cách góp phần thiết kế và phát triển các mục tiêu giáo dục, mục đích, phương pháp lượng giá và cho phản hồi cho một loạt các chương trình mô phỏng lâm sàng cho sinh viên, bác sĩ nội trú, học viên sau đại học, các giảng viên và các cử nhân điều dưỡng. Chương trình đào tạo kỹ năng lâm sàng cho giảng viên dựa trên chuẩn năng lực tập trung vào sự an toàn của người bệnh và đáp ứng được sáu năng lực của người học (kiến thức lâm sàng, chăm sóc bệnh nhân, học lý thuyết đi đôi với thực hành, kỹ năng giao tiếp, tính chuyên nghiệp và thực hành dựa trên hệ thống). Đơn vị Phát triển giảng viên và CECICS cung cấp hỗ trợ liên tục để đảm bảo một chương trình chất lượng cho nghiên cứu mô phỏng lâm sàng.

Với các khóa học được thiết kế để nâng cao năng lực học viên ở các cấp độ khác nhau, CECICS sử dụng đa dạng các loại công nghệ để học viên thành thạo các kỹ năng lâm sàng, thực tập các kỹ năng, phát triển kỹ năng giao tiếp và áp dụng các quyết định lâm sàng trong môi trường học tập an toàn và hỗ trợ.