BỆNH NHÂN CHUẨN

547 Views

Bệnh nhân chuẩn đóng vai trò rất quan trọng trong đào tạo y khoa, được ứng dụng cả trong hoạt động huấn luyện và lượng giá cho nhiều đối tượng khác nhau (đại học, sau đại học, đào tạo giảng viên và đào tạo liên tục…).

Bệnh nhân chuẩn là người bình thường, được tuyển dụng làm việc “bán thời gian”, giờ giấc linh động và được huấn luyện để “đóng vai” người bệnh trong các tình huống lâm sàng cụ thể một cách chính xác, ổn định. Bệnh nhân chuẩn giao tiếp với các học viên để giúp họ khai thác bệnh sử, cho phép học viên thực hiện các thao tác khám thông thường. Bệnh nhân chuẩn cũng đóng góp ý kiến phản hồi để giúp học viên hoàn thiện các kỹ năng của họ.

Chương trình huấn luyện dựa trên bệnh nhân chuẩn (sau đây gọi tắt là chương trình) được thiết kế như một phần không thể tách rời của việc đào tạo y khoa dựa trên chuẩn năng lực, là phần hoạt động quan trọng trong chức năng của CECICS.

Để chương trình này hoạt động hiệu quả, bệnh nhân chuẩn phải được huấn luyện và quản lý bởi CECICS, dưới sự cho phép của Ban giám hiệu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Trung tâm huấn luyện kỹ năng y khoa El Paso – Đại học Công nghệ Texas, CECICS đã bước đầu xây dựng được đội ngũ bệnh nhân chuẩn và các kịch bản lâm sàng về các vấn đề thường gặp nhất, phục vụ cho công tác huấn luyện.