NHÂN SỰ CECICS

138 Views

PGS.TS.BS CAO VĂN THỊNH

Trưởng CECICS
1 Views

Trưởng khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Chuyên ngành Ngoại Lồng ngực Mạch máu

(NCS).THS.BS NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THƯ

Phó Trưởng CECICS
38 Views

Chuyên ngành Nội Tim mạch

THS.BSCK2 BÙI PHAN QUỲNH PHƯƠNG

Trưởng ban huấn luyện
40 Views

Chuyên ngành Nội Tổng quát

BS.CK1 TRỊNH TRUNG TIẾN

Trưởng ban kỹ thuật
42 Views

Chuyên ngành Ngoại Tổng quát

THS.BS NGUYỄN MINH LUÂN

Chuyên ngành Ngoại Tổng quát
36 Views

Chuyên ngành Ngoại Tổng quát