PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN

583 Views


Để tồn tại và bắt kịp với sự bùng nổ tri thức hiện nay trên thế giới, đổi mới giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học, là yêu cầu bắt buộc phải làm. Trong chiến lược đổi mới giáo dục đào tạo nói chung, có rất nhiều điều cần làm và phải được tiến hành đồng bộ, song phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng cao là một chiến lược được quan tâm hàng đầu. Trên tinh thần đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước nhằm giúp nâng cao năng lực cho giảng viên.
Hiện tại, Chương Trình Cộng Tác Giáo Dục 5 năm (2017-2021) giữa Trường Đại Học Y Khoa Paul L. Foster thuộc Trường Đại học Công Nghệ Texas-El Paso (TTUHSC EP) và Trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang thực hiện khóa 3.
Đặc biệt, từ tháng 4 năm 2018, Đơn vị đào tạo và Phát triển giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã triển khai chương trình đào tạo phát triển giảng viên tại chỗ cho giảng viên của UPNT và đã tổ chức được khóa 1.

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN MÔ PHỎNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO QUA LỚP C.E.P

  1. Cao Văn Thịnh (Trưởng CECICS)
  2. Nguyễn Ngọc Phương Thư (Phó CECICS)
  3. Cao Thị Ngọc Bích (Ban huấn luyện – CECICS)
  4. Nguyễn Thùy An (Ban hành chánh – CECICS)
  5. Hồ Nguyễn Anh Tuấn (Phó Đơn vị Phát triển Giảng viên)
  6. Nguyễn Đức Quỳnh Vy (Đơn vị Phát triển Giảng viên )
  7. Chế Hoàng Thái (Đơn vị Phát triển Giảng viên)
  8. Trần Thị Tố Quyên (Bộ môn Nội)
  9. Phạm Trần Diệu Hiền (Bộ môn Nhiễm)
  10. Bùi Huỳnh Quang Minh (Bộ môn Giải phẫu bệnh)