NỘI QUI CECICS

428 Views

MỤC ĐÍCH

Khu vực của CECICS chỉ giới hạn cho nhân viên của CECICS và các giảng viên có giờ giảng ở CECICS.
Muốn vào được CECICS, cần phải có mã số hoặc chìa khoá riêng. Mục đích phải có mã số hoặc chìa khoá riêng là:

  • Giới hạn số người vào CECICS
  • Bảo vệ cho tất cả nhân viên ở CECICS
  • Bảo đảm các tài sản không bị đánh cắp hay bị hư hỏng

QUY ĐỊNH CHUNG

Trưởng CECICS là người duy nhất được phép uỷ quyền ai có thể đi vào CECICS. Phó trưởng CECICS có quyền vào trung tâm mô hỏng 24/7 qua chìa khoá. Các trưởng bộ môn, các giảng viên của khoa Y, bệnh nhân chuẩn và nhân viên của CECICS được vào trung tâm phỏng trong giờ làm việc theo lịch. Tất cả các nhân viên hay giảng viên khác muốn vào CECICS phải được sự cho phép của Trưởng CECICS.

THỦ TỤC

Các nhân viên/giảng viên có lịch giảng thường xuyên tại CECICS cần được Trưởng CECICS cho phép và cấp mã, kích hoạt mã ID để vào CECICS.
Các nhân viên/giảng viên không có lịch giảng thường xuyên tại CECICS phải thông qua Trưởng Ban hành chánh của CECICS để được vào CECICS.
Học viên không được phép tự ý rời khỏi CECICS mà không xin phép. Các nhân viên/giảng viên có lịch phải có mặt trong suốt thời gian học.
Tất cả nhân viên/giảng viên sử dụng CECICS đều phải tuân theo các quy định, thủ tục để đảm bảo an toàn, an ninh cho CECICS, học viên và nhân viên.
Học viên và/hoặc nhân viên/giảng viên chịu trách nhiệm cho bất cứ sự hư hỏng nào trong quá trình sử dụng mô hình, trang thiết bị tại CECICS.