DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHUẨN

139 Views
STTHỌ TÊNGIỚI TÍNHNHÓM TUỔICHUYÊN MÔN
1
NGUYỄN THANH Q.NAM50 – 60HƯU TRÍ
2NGUYỄN MỸ TR.NỮ50 -60HƯU TRÍ
3NGUYỄN MỸ H.NỮ60 – 70HƯU TRÍ
4VŨ TÀI GIA H.NAM20 – 30SINH VIÊN
5DƯƠNG VĂN S.NAM60 – 70HƯU TRÍ
6ĐOÀN THỊ H.NỮ60 – 70HƯU TRÍ
7BÙI THỊ THANH TH.NỮ20 – 30TÀI CHÍNH
8TRẦN THỊ QUỲNH NH.NỮ20 – 30SINH VIÊN
9PHẠM THANH Đ.NAM50 – 60BẢO VỆ
10LÊ THỊ KIM CH.NỮ30 – 40KỸ SƯ
11NGUYỄN THỊ THÚY H.NỮ50 – 60HƯU TRÍ
12NGUYỄN THỊ THU TH.NỮ30 – 40LUẬT
13TRẦN THỊ THIÊN TH.NỮ50 – 60NHÂN VIÊN
14NGUYỄN THỊ THỦY TR.NỮ50 – 60 NỘI TRỢ
15VŨ THỊ T.NỮ70 – 70NỘI TRỢ
error0