NHÂN SỰ CECICS

199 Views

PGS.TS.BS CAO VĂN THỊNH

Trưởng CECICS
1 Views

Trưởng khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Chuyên ngành Ngoại Lồng ngực Mạch máu

(NCS).THS.BS NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THƯ

Phó Trưởng CECICS
64 Views

Chuyên ngành Nội Tim mạch

THS.BSCK2 BÙI PHAN QUỲNH PHƯƠNG

Trưởng ban huấn luyện
60 Views

Chuyên ngành Nội Tổng quát

BS.CK1 TRỊNH TRUNG TIẾN

Trưởng ban kỹ thuật
61 Views

Chuyên ngành Ngoại Tổng quát

THS.BS NGUYỄN MINH LUÂN

Chuyên ngành Ngoại Tổng quát
50 Views

Chuyên ngành Ngoại Tổng quát