PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRUNG TÂM KỸ NĂNG VÀ SÁNG TẠO MÔ PHỎNG LÂM SÀNG CECICS

146 Views

Thời gian:

Từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

Nội dung tập huấn

Song song với Chương trình hợp tác giáo dục (Collaborative Educational Program – CEP), để chuẩn bị cho kiểm định chính thức của CECICS vào cuối năm 2020, Giáo sư Hồ Hội và Giáo sư Hồ Kim Tuyến đã dành thời gian để xem xét lại cách vận hành cũng như các hoạt động liên quan đến giảng dạy sinh viên của các Bộ môn đảm trách đang được triển khai tại CECICS.

Hai chuyên gia đã đưa ra các vấn đề then chốt của CECICS cần phải thực hiện để đạt được các tiêu chuẩn của Hội mô phỏng lâm sàng quốc tế (SSH). Những vướng mắc, khó khăn của Ban lãnh đạo cũng như 3 Ban trong quá trình xây dựng cũng được trình bày trong các buổi thảo luận và được 2 giáo sư góp ý cụ thể. Trưởng CECICS và 2 giáo sư đã thống nhất ý kiến về việc vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm để điều chỉnh chương trình cho phù hợp. Ngoài các buổi làm việc trực tiếp, CECICS còn báo cáo tiến độ thực hiện chương trình và trang thiết bị với Giáo sư Hồ Hội mỗi 2 tuần qua Skype để đảm bảo kịp tiến độ đã đề ra.

error0