CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEXAS TECH

130 Views
Buổi ký MOU ngày 11 tháng 01 năm 2017 tại Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh (Từ trái qua, PGS.Phạm Thị Minh Hồng, PGS.Vũ Minh Phúc, PGS.Phạm Đăng Diệu, BS.Trần Hùng, PGS.Ngô Minh Xuân, PGS.Trần Diệp Tuấn, GS.Richar A.Lange, GS.Manuel De La Rosa, GS.Hồ Hội, GS.Kim Tuyến và BS.Tô Mai Xuân Hồng)
  1. Thành lập Chương trình Phát triển Giảng viên giữa Trường Đại học Texas Tech – El Paso và các Trường Y Khoa ở Việt Nam
  2. Thành lập Chương trình Huấn luyện Kỹ năng về Mô phỏng lâm sàng
  3. Thành lập Chương trình Đào tạo Y học Từ xa
  4. Thành lập Chương trình Trao đổi Giáo dục Quốc tế cho các Sinh viên và Giảng viên tại Trường Đại học Texas Tech El Paso

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên và tìm hiểu thêm về giáo dục y khoa cũng như đào tạo giảng viên và sinh viên tại Việt Nam, GS.Hồ Hội và GS.Kim Tuyến đã đến Việt Nam vào tháng 01 năm 2016. GS.Hồ Hội và GS.Kim Tuyến đã có một số cuộc họp để trình bày Chương Trình Hợp Tác Giáo Dục Quốc Tế của Trường Đại Học Texas Tech El Paso với Giám Đốc Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh và đại diện các Trường Đại Học sau: Đại Học Y Dược TP.HCM, Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Đại Học Y Dược Huế.

GS.Hồ Hội đã trình bày và đề nghị với GS.Lange về Chương Trình Hợp Tác Giáo Dục với các Trường Y Khoa ở Việt Nam vào tháng 02 năm 2016. Dựa vào phần trình bày của GS.Hồ HộiGS.Lange đề nghị GS.Manuel De La Rosa (Giám đốc điều hành của Trường Đại Học Texas Tech – El Paso) và GS.Hồ Hội đã đến thăm Trường ĐH Y Dược TPHCM và Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vào tháng 06 năm 2016 để chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc ký biên bản ghi nhớ (MOU).


GS.Manuel De La Rosa và PGS.Trần Diệp Tuấn – Hiệu Trưởng của Trường Đại Học Y Dược TPHCM, đã ký MOU vào ngày 11 tháng 01 năm 2017, bắt đầu Chương Trình Hợp Tác Giáo Dục giữa Trường Đại học Texas Tech – El Paso và Trường ĐH Y Dược TPHCM.


GS.Manuel De La Rosa và PGS.Ngô Minh Xuân – Hiệu Trưởng của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, đã ký MOU vào ngày 12 tháng 01 năm 2017 để bắt đầu Chương Trình Hợp Tác Giáo Dục giữa Trường Đại học Texas Tech – El Paso và Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Texas Tech – El Paso và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Texas Tech – El Paso và Trường Đại học Y Dược Tp.HCM
error0