ĐỢT TẬP HUẤN TẠI ATACS (EL PASO – TEXAS – USA)

111 Views
Từ Trái sang Phải: Trịnh Trung Tiến, Hội Hồ, Nguyễn Thị Thùy An, Việt Thị Minh Trang

Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động của giai đoạn vận hành trong kế hoạch 5 năm và kiểm định chính thức của CECICS theo tiêu chuẩn của Hội mô phỏng lâm sàng thế giới (SSH) dự kiến diễn ra cuối năm 2020, được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường đai học y khoa Phạm Ngọc Thạch, Ban lãnh đạo Trung tâm kỹ năng và sáng tạo mô phỏng lâm sàng (CECICS – UPNT) đã cử 3 giảng viên nòng cốt đến học tập tại ATACS.

GS. Hồ Hội cũng như các giảng viên của ATACS đã tham gia giảng dạy và hỗ trợ nhiệt tình trong các hoạt động học tập cho 3 giảng viên. Các hoạt động học tập chú trọng vào các vấn đề trọng tâm của 3 ban (ban huấn luyện, ban kỹ thuật và ban hành chính) khi vận hành tại CECICS. Ngoài ra, GS. Hồ Hội cũng hướng dẫn các kỹ năng cơ bản, cần thiết trong giảng dạy sinh viên y khoa cho các giảng viên. Đợt tập huấn diễn ra nghiêm túc, với phần lượng giá đầu và cuối khoá học với sự chứng kiến của Ban lãnh đạo CECICS.

Chuyến tập huấn tại Texas Tech University Health Sciences Center El Paso
Thời gian: 12/01/19 – 27/01/19
Thành viên:

  • Trịnh Trung Tiến: Trưởng đơn vị Kỹ thuật
  • Việt Thị Minh Trang: Đơn vị Huấn Luyện
  • Nguyễn Thùy An: Phó đơn vị Hành Chính

Sau 2 tuần, các giảng viên của CECICS đã học tập được nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết để xây dựng và phát triển CECICS trong giai đoạn tiếp theo. Hy vọng rằng, GS. Hồ Hội có thể tiếp tục hướng dẫn cũng như Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ để CECICS có thể phát triển tốt nhất trong giai đoạn 2019-2020.

error0