DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHUẨN

STTHỌ TÊNGIỚI TÍNHNĂM SINH
1Vũ Tài Gia H.Nam1995
2Nguyễn Thái Diễm H.Nữ1991
3Nguyễn Thị Thanh D.Nữ1986
4Đỗ Lệ N.Nữ1984
5Cao Thị Trúc L.Nữ1984
6Lê Thị Kim C.Nữ1980
7Nguyễn Thuỵ Mai V.Nữ1979
8Trần Thị Thu H.Nữ1973
9Trần Trúc M.Nữ1969
10Nguyễn Thị Tuyết M.Nữ1965
11Nguyễn Mỹ T.Nữ1964
12Đặng Thị N.Nữ1963
13Nguyễn Thị Thanh V.Nữ1963
14Nguyễn Nhật Minh N.Nữ1963
15Trần Kim H.Nữ1962
16Nguyễn Thị Kim T.Nữ1962
17Thái Thị Mỹ H.Nữ1961
18Nguyễn Thị Thuý H.Nữ1961
19Đặng Thị Minh N.Nữ1961
20Lâm Quốc B.Nam1960
21Nguyễn Chiêu T.Nam1959
22Đoàn Thị H.Nữ1959
23Trương Thị Bích T.Nữ1959
24Võ Thị Ngọc M.Nữ1958
25Nguyễn Hoàng T.Nam1957
26Vương Thế H.Nam1957
27Võ Công L.Nam1956
28Phan Diệu T.Nữ1956
29Đỗ Ngọc H.Nam1955
30Dương Văn S.Nam1955
31Trần T.Nam1955
32Giáp Văn C.Nam1955
33Châu Thị H.Nữ1955
34Trần Thị M.Nữ1955
35Cao Thanh H.Nam1954
36Nguyễn Thị H.Nữ1954
37Bùi Thị Băng T.Nữ1954
38Nguyễn Thanh S.Nam1950
39Nguyễn Thanh Q.Nam1949
40Bùi Thị Minh L.Nữ1949