SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

GIAI ĐOẠN 1 (2005 – 2011)

123

GIAI ĐOẠN 2 (2011 – 2015)

Ngày 18/8/2011 : Thành lập Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, trong đó có thành lập Bộ môn Huấn luyện kỹ năng Y Khoa (Skillslab) trên cơ sở Đơn vị Huấn luyện kỹ năng (Skillslab). Quyết định do Hiệu Trưởng – PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh đã ký.

GIAI ĐOẠN 3 (2015 – 2017)

Ngày 01/9/2015 : Thành lập “Trung tâm Huấn luyện kỹ năng lâm sàng – Bệnh viện mô phỏng” – Clinical Skills Training Center – Simulation Hospital (CSTC-SH). Quyết định do Hiệu Trưởng – PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung đã ký.

GIAI ĐOẠN 4 (TỪ 12/2017 ĐẾN NAY)

Ngày 15/12/2017 : Thành lập “Trung tâm kỹ năng và sáng tạo mô phỏng lâm sàng thuộc Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch” – Center for Elaboration Competency and Innovation in Clinical Simulation of Medicine Phạm Ngọc Thạch (CECICS-UPNT). Quyết định do Hiệu Trưởng – PGS.TS Ngô Minh Xuân đã ký.

You may also like