Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thăm quan Trung tâm Sáng tạo và Mô phỏng Lâm Sàng NgàyChi tiết

PHIÊN CECICS GIẢNG ĐƯỜNG 303 – LẦU 3 – KHU A2 Thời gian: 08 giờ 00 tới 12 giờ 00,Chi tiết

Đưa mô phỏng lâm sàng vào huấn luyện đào tạo quản lý hen và thăm dò chức năng hô hấpChi tiết

Thông báo chiêu sinh “Chẩn đoán và Điều trị Ngưng thở khi ngủ”

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGHIỆP PHÁP GẮNG SỨC TIM MẠCH – HÔ HẤPVÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONGChi tiết

TẬP HUẤN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG LÂM SÀNG THEO TIÊU CHUẨN SSH CHO BỘ MÔN NHI Ngày 08/11/2022Chi tiết

TỔ CHỨC LỚP “MÔ PHỎNG LÂM SÀNG CƠ  BẢN – KHÓA 03” CHO CÁC GIẢNG VIÊN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌCChi tiết

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y HỌC GIẤC NGỦ KHÓA I – LỚP 3 “Y HỌC GIẤC NGỦChi tiết

TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “THỰC HÀNH MÔ PHỎNG LÂM SÀNG – MODULE KỸ THUẬT” CHO CÁC GIẢNGChi tiết

Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực y học giấc ngủ – Lễ kýChi tiết

TỔ CHỨC LỚP “MÔ PHỎNG LÂM SÀNG CƠ  BẢN – KHÓA 02” CHO CÁC GIẢNG VIÊN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌCChi tiết

CECICS HỖ TRỢ ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC CHẠY OSCE CHO LỚP CEP4 Chương trình Phát triểnChi tiết