Trường Đại học Y khoa Vinh đến thăm CECICS của Trường Đai học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Ngày 29/03/2021,Chi tiết

Chiều ngày 22/01, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch rất hân hạnh được đón tiếp Đoàn công tácChi tiết

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch NgàyChi tiết

Văn Lang tổ chức tham quan Trung tâm CECICS của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Sau LễChi tiết