nhân sự cecics

trưởng trung tâm

Nguyễn Ngọc Phương Thư

Tiến sĩ – Bác sĩ
Chuyên khoa nội tim mạch

Phó trưởng Trung tâm

Bùi Phan Quỳnh Phương

Thạc sĩ – Bác sĩ Chuyên khoa 2
Chuyên khoa nội tổng quát

Trưởng Ban huấn luyện

CAO THỊ NGỌC BÍCH

Thạc sĩ Điều dưỡng

Trưởng Ban Kỹ thuật

Trịnh Trung Tiến

Bác sĩ Chuyên khoa 1
Chuyên khoa ngoại tổng quát

Trưởng Ban hành chính

Nguyễn Minh Luân

Thạc sĩ – Bác sĩ
Chuyên khoa ngoại tim mạch – lồng ngực

trưởng Ban nghiên cứu

lư ý thanh

THẠC sĩ – Bác sĩ
Y TẾ CÔNG CỘNG

nguyễn thị ngọc lan

Ban Huấn luyện

Thạc sĩ quản trị kinh doanh – Dược sĩ

Trần Tú Trinh

Ban huấn luyện

Bác sĩ Nhi

Nguyễn Hữu Nhân

Ban Kỹ Thuật

Cử nhân Điều dưỡng

Cao Tấn Tải

Ban Kỹ thuật

Trung cấp điều dưỡng

nguyễn anh Duy

Ban Kỹ thuật

Cử nhân Y tế công cộng

Trần Thái Thiên Thư

Ban hành chính

Nguyễn Thị Mỹ linh

Ban huấn luyện

Bác sĩ


Nguyễn Thái Cường

Ban Kỹ Thuật

Cử nhân kinh tế

Châu Thị Kiều Chinh

Ban hành chính

Cử nhân luật

nguyễn thị Kiều Trang

Ban Kỹ thuật

Cử nhân Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ban hành Chính

Cử nhân luật


BAN CỐ VẤN

GS. Hội Hồ

ban cố vấn
giảng viên cep


chi tiết

TS. kim hồ

ban cố vấn
giảng viên cep


chi tiết

pgs.ts.bs. cao văn thịnh
ban cố vấn
nguyên trưởng cecics

chi tiết

ASSESSOR (dự kiến)

trần Thị Tố Quyên

ThS.BS CK2

Bộ môn Nội

Mai Duy Linh

ThS.BS CK2

Bộ môn Nội

Nguyễn Tùng Lâm

ThS.BS

Bộ môn Nội

Hoàng Đình Dương

Ths. BS

Bộ môn Ngoại

Trần Thị Mai Trang

ThS.BS

Bộ môn Ngoại

Hồ Đặng Đăng Khoa

ThS.BS

Bộ môn Ngoại

Huỳnh Nguyễn Khánh Trang

PGS.TS.BS

Bộ môn Sản

Trần Thị Ngọc Phượng

BS.CK2

Bộ môn Sản

Trương Thị Bích Hà

ThS.BS.CK2

Bộ môn Sản

Huỳnh Tiểu Niệm

ThS.BS

Bộ môn Nhi

Nguyễn Đình Xuân Thảo

ThS.BS

Bộ môn Nhi

Trương Thị Phương Uyên

Ths.BS

Bộ môn Nhi

Nguyễn Thị Kim Phượng

ThS.DD

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Võ Thị Tám

ThS.DD

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Ngô Thanh Trúc

ThS.DD

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học

Việt Thị Minh Trang

Ths.BS

Đơn vị Phát triển Giảng viên

Trần Thị Thanh Vy

ThS.BS

Đơn vị Phát triển Giảng viên

Trần Tiến Tài

TS.BS

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Ngọc Phương Thư

TS.BS

Trưởng CECICS

Bùi Phan Quỳnh Phương

Ths.BS.CK2

Phó Trưởng CECICS

Trịnh Trung Tiến

BS.CK1

CECICS

Nguyễn Minh Luân

ThS.BS

CECICS

Trần Tú Trinh

BS

CECICS

Nguyễn Thị Mỹ Linh

BS

CECICS

Cao Thị Ngọc Bích

ThS.DD

CECICS

Nguyễn Công Thành

CN Khúc xạ

CECICS