MỞ LỚP TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔ PHỎNG CHO GIẢNG VIÊN – ĐỢT 1

Từ năm học 2018-2019, trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch triển khai chương trình giảng dạy kĩ năng y khoa tiền lâm sàng đổi mới cho sinh viên y khoa năm 2 theo phương pháp giảng dạy dựa trên mô phỏng tại CECICS. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2018 – 2019, CECICS đã phối hợp với Đơn vị phát triển giảng viên tổ chức lớp tập huấn phương pháp giảng dạy mô phỏng cho các giảng viên từ hai bộ môn Nội Tổng Quát và Ngoại khoa được phân công phụ trách giảng dạy sinh viên năm 2. Với sự tham gia của gần 60 giảng viên từ hai bộ môn, các chuyên viên mô phỏng lâm sàng từ CECICS và Đơn vị phát triển giảng viên, lớp tập huấn đã diễn ra trong 3 ngày 31/07, 01/08 và 03/08 với nhiều nội dung cập nhật về phương pháp giảng dạy dựa trên Mô phỏng.

You may also like