HỢP TÁC QUỐC TẾ

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ (MOU) LẦN 2 GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH VÀChi tiết

CECICS họp hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định SSH Ngày 12 tháng 05 năm 2021, CECICS đã tổ chức buổiChi tiết

CECICS họp định kỳ chuẩn bị kiểm định SSH Với sự hợp tác và giúp đỡ từ Đại học KỹChi tiết

GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Công nghệ Texas El Paso (TTUHSC El Paso) làChi tiết

TTUHSC – EP (HOA KÌ) THAM QUAN CECICS Tuần qua, đại diện ban lãnh đạo của trường Đại học KỹChi tiết

TRUNG TÂM KỸ NĂNG VÀ SÁNG TẠO MÔ PHỎNG LÂM SÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH (CECICSChi tiết

“Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động của giai đoạn vận hành trong kế hoạch 5 năm và kiểmChi tiết