CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN BỆNH NHÂN CHUẨN 

Ngày 09/04/2021, CECICS đã tổ chức buổi tập huấn định kỳ cho bệnh nhân chuẩn theo qui định với sự tham gia của ban lãnh đạo và ban huấn luyện trung tâm cùng với toàn thể các cô, chú bệnh nhân chuẩn, nhằm chuẩn bị cho nhóm sinh viên Y2 sắp tới thực hành tại CECICS. 

Buổi tập huấn diễn ra trong không khí nghiêm túc nhưng không kém phần sôi nổi, với các nội dung chính như sau: 

  • Thông báo lại qui định chung 
  • Ưu điểm của bệnh nhân chuẩn 
  • Khuyết điểm cần phải khắc phục 
  • Huấn luyện kịch bản mới 

Đây là một số hình ảnh của buổi họp: 

Tập huấn bệnh nhân chuẩn

You may also like