CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGHIỆP PHÁP GẮNG SỨC TIM MẠCH – HÔ HẤPVÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGHIỆP PHÁP GẮNG SỨC TIM MẠCH – HÔ HẤPVÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN:

CẤP GIẤY CME 12 giờ (sau khi tham dự đủ 3 buổi học và ĐẠT bài kiểm tra cuối đợt)

LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/3pvFYuLuDtXPVi53A

Đối tượng chiêu sinh:

– Bác sĩ Nội (tổng quát, tim mạch, hô hấp, y học gia đình, phục hồi chức năng, y học thể thao, nhi khoa)

– Học viên sau đại học

– Bác sĩ đa khoa

– Nhân viên y tế quan tâm

Thời gian học: 14 và 15 tháng 01 năm 2023 (3 buổi – 12 tiết)

Địa điểm học:

– Lý thuyết: Lầu 9 Khu C Trường Đại học Y khoa Phạm Ngoc Thạch (01 Dương Quang Trung P12 Q10)

– Kiến tập CPET: Đơn vị thực hành Liên chi hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh (110A Ngô Quyền, Quận 5)

Thành phần Ban giảng huấn:

– PGS. TS. BS. Lê Thị Tuyết Lan: Chủ tịch Liên chi hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh

– TS. BS. Nguyễn Ngọc Phương Thư: Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

– ThS. BS. Đặng Huỳnh Anh Thư: Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh

– ThS. BS. Vũ Trần Thiên Quân: Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh

– BS. Trần Quốc Tài: Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ:
028 38 668 023 (giờ hành chính)
0375 374 136 (Cô Chinh)

Chi tiết thông báo tại link: https://tiny.one/CME01-CECICS

You may also like