WORKSHOP “CHẠY THỬ KỊCH BẢN MÔ PHỎNG TRÊN MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐỘ TRUNG THỰC CAO (SIMMOM)”

Ngày 26/04/2022, CECICS phối hợp với Bộ môn Sản phụ khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức thành công buổi workshop “Chạy thử kịch bản mô phỏng trên mô hình mô phỏng độ trung thực cao (SimMom)”. Buổi workshop do Giáo sư Hồ Hội, Giám đốc chương trình Hợp tác giáo dục giữa Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và TTUHSC El Paso chủ trì.

TS. BS. Nguyễn Ngọc Phương Thư, Trưởng trung tâm CECICS, phát biểu khai mạc buổi workshop.

          Trong buổi workshop, các giảng viên thuộc Bộ môn Sản phụ khoa tiến hành chạy thử kịch bản mô phỏng lâm sàng trên đối tượng học viên nội trú năm 1, sử dụng mô hình mô phỏng có độ trung thực cao SimMom. Buổi mô phỏng được diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Giáo sư Hồ Hội.

BS. Trần Thị Ngọc Phượng giảng viên Bộ môn Sản phụ khoa, đang thực hiện Pre-briefing.
BS. Bành Kiều Vi, nội trú năm 1, thực hiện xử trí tích cực giai đoạn III chuyển dạ
Phần Debriefing của buổi mô phỏng
Giáo sư Hồ Hội đánh giá và góp ý cho buổi mô phỏng

          Buổi workshop còn có đại diện các bộ môn Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa đến tham dự để học hỏi kinh nghiệm và nhận được những chia sẻ quý giá của Giáo sư Hồ Hội. Đây là những bộ môn có kế hoạch triển khai kịch bản mô phỏng tại CECICS trong thời gian sắp tới.

You may also like