CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SINH VIÊN Y3 VIỆT ĐỨC

Sinh viên Y3 khoa Y Việt Đức được thực hành các kỹ năng cơ bản cần có của một nhân viên y tế thông qua những buổi học OSCE tại Trung tâm Kỹ năng và Sáng tạo Mô phỏng Lâm sàng (CECICS). Khác với năm 2, các kỹ năng của sinh viên Y3 được mở rộng và nâng cao hơn nhằm nâng cao năng lực thực hành của sinh viên.

Nhằm giúp CECICS cải thiện chất lượng đào tạo, sau mỗi buổi học CECICS tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên về các hoạt động đào tạo tại CECICS để hoàn chỉnh chương trình huấn luyện tại Trung tâm cho những năm sau.

You may also like