CECICS NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TOÀN PHẦN VỀ TIÊU CHUẨN CỐT LÕI – GIẢNG DẠY – LƯỢNG GIÁ ĐƯỢC CẤP BỞI HỘI MÔ PHỎNG LÂM SÀNG QUỐC TẾ (SSH)

Với tiền thân là Đơn vị Huấn luyện Kỹ năng, trải qua 4 giai đoạn phát triển, vào ngày 15/12/2017, Trung tâm Kỹ năng và Sáng tạo Mô phỏng Lâm sàng (CECICS) chính thức được thành lập. Từ đó đến nay, CECICS luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện Sứ mạng và Tầm nhìn để phụng sự cho sự nghiệp giáo dục của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài công tác giảng dạy và tham gia các hoạt động của Trường, CECICS xác định rõ sẽ luôn đi theo những định hướng và tiêu chuẩn của Hội Mô phỏng Lâm sàng Quốc tế (SSH).

Sau 3 năm chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo và phát triển lực lượng giảng viên nòng cốt, CECICS đã đạt được những thành tựu bước đầu, trong đó việc nhận Chứng nhận Tiền kiểm định của Hội Mô phỏng Lâm sàng Quốc tế (SSH) vào ngày 26/1/2019 là bước đệm mạnh mẽ cho sự phát triển tiếp theo của CECICS trong nỗ lực góp phần đổi mới giáo dục y khoa tại Việt Nam.

Chứng nhận Tiền kiểm định của SSH

Giai đoạn 2019-2021 là giai đoạn đầy thách thức đối với CECICS vì phải quyết tâm triển khai thực hiện để đạt được Chứng nhận Toàn phần của SSH về 3 tiêu chuẩn Cốt lõi – Giảng dạy – Lượng giá trước khi năm 2021

kết thúc. Đặc biệt kể từ cuối năm 2019, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua những giai đoạn gay go quyết liệt “chống dịch như chống giặc” khiến công tác chuẩn bị hồ sơ kiểm định và minh chứng gặp rất nhiều khó khăn, Đoàn chuyên gia gồm các thẩm định viên không thể sang Việt Nam để phỏng vấn trực tiếp mà phải chuyển sang hình thức trực tuyến.

Buổi phỏng vấn trực tuyến với SSH vào 2 ngày 18, 19/11/2021

Dưới sự dẫn dắt tận tình của Giáo sư Hồ Hội và Giáo sư Hồ Kim Tuyến thuộc Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Công nghệ Texas El Paso (TTUHSC El Paso) cũng như sự quan tâm và hỗ trợ của Uỷ ban Nhân dân TP.HCM và Ban Giám hiệu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các đơn vị, khoa, phòng, ban, CECICS đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thành công đạt được Chứng nhận Toàn phần về tiêu chuẩn Cốt lõi – Giảng dạy – Lượng giá vào ngày 22/12/2021. Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ban giám hiệu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và CECICS không thể đến tham dự Hội nghị Mô phỏng Quốc tế (IMSH 2022) tại Hoa Kỳ để có thể vinh dự trực tiếp nhận giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận sau đó đã được SSH gửi về Việt Nam vào đầu tháng 03/2022.

Chứng nhận Toàn phần về tiêu chuẩn Cốt lõi – Giảng dạy – Lượng giá của SSH

CECICS là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực Y khoa của Đông Nam Á đạt Chứng nhận Toàn phần của Hội Mô phỏng Lâm sàng Quốc tế (SSH). Với những thành công trên, CECICS sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược đã đề ra nhằm hướng đến đạt được Chứng nhận SSH trong Nghiên cứu và Tích hợp Hệ thống.

You may also like