TẬP HUẤN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG LÂM SÀNG THEO TIÊU CHUẨN SSH CHO BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOA (Tiếp theo)

Tiếp theo buổi tập huấn ngày 10/03/2022, vào ngày 16/03/2022 CECICS đã tổ chức tập huấn sử dụng các mô hình Sản cho Bộ môn Sản phụ khoa. Buổi tập huấn được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của tất cả các giảng viên bộ môn, với mục tiêu mở rộng đối tượng giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

BS Trương Thị Bích Hà thực hành trên mô hình Sản khoa
PGS.TS. BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang sử dụng máy siêu âm Bodyworks
Các giảng viên bộ môn thực hành trên mô hình Sản khoa

You may also like