TTUHSC – EP (HOA KÌ) THAM QUAN CECICS

Tuần qua, đại diện ban lãnh đạo của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Texas – El Paso (TTUHSC – EP) đã đến ghé thăm Trung tâm Kỹ năng và Sáng tạo Mô phỏng Lâm sàng CECICS của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

GS. Richard Lange – Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Texas – El Paso kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Paul L. Foster – và GS. J.Manuel de la Rosa – Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Texas – El Paso – đã có chuyến tham quan trung tâm CECICS cùng với GS. Hồ Hội, PGS. Cao Văn Thịnh – thành viên Hội đồng cố vấn của CECICS – và BS. Nguyễn Ngọc Phương Thư – Trưởng trung tâm CECICS.

Là một phần trong chương trình hợp tác giữa trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Texas – El Paso và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm CECICS được thành lập với sự giúp đỡ tận tình của GS. Hồ Hội, người đã điều hành Trung tâm Giảng dạy và Đánh giá nâng cao trong Mô phỏng Lâm sàng (ATACS) của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Texas – El Paso. Trung tâm CECICS sẽ nghiên cứu về huấn luyện kỹ năng lâm sàng để nâng cao hiệu quả trong giáo dục y khoa.

You may also like