GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Công nghệ Texas El Paso (TTUHSC El Paso) là Trung tâm Khoa học Sức khỏe duy nhất dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. TTUHSC El Paso cung cấp môi trường học tập an toàn cho các học viên mọi trình độ dựa trên y học chứng cứ và lượng giá khách quan nhằm giúp cho học viên có được những trải nghiệm giống như thực tế trước khi tiếp xúc với bệnh nhân thật.  

Đây là Đại học thứ tư trong Hệ thống Đại học Công nghệ Texas và bao gồm bốn trường: Trường Y khoa Paul L. Foster, Trường Điều dưỡng Gayle Greve Hunt, Trường Đại học Nha khoa Woody L. Hunt và Trường Khoa học Y sinh. Trường Y khoa Paul L. Foster là trường y khoa duy nhất ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Không giống như một trường y khoa truyền thống, sinh viên phải đợi đến năm thứ ba mới được học lâm sàng, sinh viên tại Trường Y khoa Paul L. Foster được học chương trình tích hợp khoa học cơ bản và lâm sàng ngay trong năm học đầu tiên. Để làm được điều đó thì cần có một Trung tâm Mô phỏng Lâm sàng đạt chuẩn.

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục về Mô phỏng trong Chăm sóc Sức khỏe (The Training and Educational Center for Healthcare Simulation – TECHS) nằm trong khuôn viên của Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Công nghệ Texas El Paso được thành lập vào tháng 2 năm 2019 là một chương trình tổng hợp từ Trung tâm Nâng cao Giảng dạy và Đánh giá trong Mô phỏng Lâm sàng (ATACS), Trung tâm mô phỏng của Trường Điều dưỡng Gayle Greve Hunt (GGHSON) và Trung tâm Đào tạo và Mô phỏng Khu vực. Trung tâm Nâng cao Giảng dạy và Đánh giá trong Mô phỏng Lâm sàng đã nhiều lần đạt được Chứng nhận kiểm định toàn phần của Hội mô phỏng Lâm sàng Quốc tế (Society for Simulation in Healthcare – SSH). Giáo sư Hồ Hội được bổ nhiệm làm Giám Đốc ATACS từ khi mới thành lập đến khi nghỉ hưu.

Giám đốc của Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Công nghệ Texas El Paso là Giáo Sư Richard A. Lange. Ông cũng là Hiệu trưởng của Trường Y Khoa Paul L.Foster. Người là cầu nối và mở đường cho sự hợp tác giữa TTUHSC El Paso và UPNT là hai chuyên gia Việt kiều – Giáo sư Hồ Hội và Tiến sĩ Hồ Kim Tuyến. Thầy Hội và Cô Tuyến đã đóng góp công sức rất lớn cho thành công của sự hợp tác. Nhờ sự giúp đỡ của Thầy Cô, biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa TTUHSC El Paso và UPNT đã được ký ngày 12 tháng 01 năm 2017, tại Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
GS.Richard A.Lange và PGS.Ngô Minh Xuân ký MOU vào ngày 12 tháng 01 năm 2017
Giáo sư Hồ Hội và Tiến sĩ Kim Tuyến chụp hình với học viên tốt nghiệp lớp CEP 3

You may also like