CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN BAN ĐIỀU HÀNH, BAN TƯ VẤN TẠI CECICS

Ngày 24/03/2021 CECICS đã tổ chức cuộc họp với Ban điều hành và Ban tư vấn của trung tâm CECICS.

Ban điều hành sẽ họp định kỳ ba tháng một lần hoặc ngay khi cần để theo dõi, hướng dẫn và giám sát hoạt động của CECICS. Ban cố vấn sẽ họp định kỳ hằng năm nhằm đưa ra các khuyến nghị để CECICS hoàn thành sứ mạng và tầm nhìn, đặc biệt là việc mở rộng và tích hợp mô phỏng lâm sàng vào các chuyên ngành khác và các trường y khác tại Việt Nam.

Hàng ngồi (từ trái sang): ThS. Hạnh (ATCS-UMP), TS. Phương Thư (CECICS-UPNT), PGS.TS. Thịnh (FDU-UPNT), PGS.TS. Khánh Trang (Bộ môn Sản phụ khoa, UPNT), Bác Quang (BNC) Hàng đứng (từ trái sang): Cô Tám (khoa Điều dưỡng), BS. An, Cử nhân Hoàng, BS. Tiến, ThS. Phương (CECICS), ThS. Quốc (UMC), BS. Trân (Sau đại học), ThS. Niệm (Bộ môn Nhi, UPNT), Bảo Trân, Hoàng Thuận (SV Y2), ThS. Việt (Bộ môn Ngoại, UPNT)

Cuộc họp đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp hết sức quý báu của các thành viên và kết thúc thành công tốt đẹp.

You may also like