TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN PHÒNG KHÁM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH VỀ “XỬ TRÍ CẤP CỨU BAN ĐẦU CHO NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM CÓ BIỂU HIỆN SUY HÔ HẤP”

Vừa qua Đơn vị đào tạo Phòng khám đã phối hợp với Trung Tâm CECICS tổ chức lớp tập huấn cho hơn 90 nhân viên Phòng khám về “Xử trí cấp cứu ban đầu cho người bệnh đến khám có biểu hiện suy hô hấp”.

Buổi tập huấn với Giảng viên có kinh nghiệm trong Hồi sức cấp cứu cùng các dụng cụ, trang thiết bị hồi sức đã giúp cho các học viên – là nhân viên y tế tại Phòng khám thực hành đúng kỹ năng xử trí ban đầu khi gặp bệnh nhân đến khám có biểu hiện suy hấp.

You may also like