CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SINH VIÊN Y2 VIỆT ĐỨC

Nhằm nâng cao năng lực thực hành của sinh viên Y2 khoa Y Việt Đức, Trung tâm Kỹ năng và Sáng tạo Mô phỏng Lâm sàng (CECICS) đã tổ chức những buổi học OSCE về các kỹ năng thực hành cơ bản cần có của một nhân viên y tế trước khi được tiếp xúc với những ca lâm sàng thật sự.

Sau mỗi buổi học, CECICS tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên về các hoạt động đào tạo tại CECICS nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện mô phỏng lâm sàng.

You may also like