CECICS họp định kỳ chuẩn bị kiểm định SSH

Với sự hợp tác và giúp đỡ từ Đại học Kỹ thuật Công nghệ Texas, Trung tâm mô phỏng TECHS, Giáo sư Hồ Hội và Tiến sĩ Hồ Kim Tuyến – Texas Tech, El Paso, Trung tâm Kỹ năng và sáng tạo Mô phỏng Lâm sàng (CECICS) Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã bước đầu nhận được Chứng nhận tiền kiểm định của Hội mô phỏng Lâm sàng Quốc tế (SSH) vào ngày 26 tháng 01 năm 2019.

Để có thể chuẩn bị hồ sơ kiểm định toàn phần về Core, Teaching và Assessment gửi SSH vào ngày 15 tháng 05 năm 2021, toàn thể nhân viên CECICS đã liên tục làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giáo sư Hồ Hội thông qua các buổi họp Skype được tổ chức đều đặn mỗi 2 tuần. Buổi họp còn có sự tham gia của các Phòng, Ban, Bộ môn có liên quan để cùng thảo luận, đóng góp ý kiến cho mục tiêu chung của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

You may also like