TẬP HUẤN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG LÂM SÀNG THEO TIÊU CHUẨN SSH CHO BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC

Ngày 16/11/2022 vừa qua, CECICS đã tổ chức thành công buổi tập huấn Quy trình huấn luyện mô phỏng lâm sàng theo tiêu chuẩn SSH cho Bộ môn Gây mê Hồi sức. Tham gia buổi tập huấn có PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Thanh – Cố vấn Bộ môn Gây mê Hồi sức, TS.BS. Hoàng Quốc Thắng – Trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức, và các giảng viên bộ môn sẽ tham gia giảng dạy trực tiếp tại CECICS.

Buổi tập huấn mở đầu với bài trình bày tổng quan về Quy trình huấn luyện mô phỏng lâm sàng theo tiêu chuẩn SSH, sau đó các giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức sẽ trực tiếp thực hành trên các mô hình mô phỏng. Buổi tập huấn diễn ra rất sôi nổi với nhiều sự trao đổi từ hai bên, để sắp tới có thể thiết kế và triển khai chương trình thực hành phù hợp cho sinh viên/học viên.

Các giảng viên thực hành đặt nội khí quản trên mô hình
Các giảng viên thực hành chọc dịch tủy sống dưới hướng dẫn của siêu âm
Tập thể CECICS và giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức

You may also like