CECICS họp hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định SSH

Ngày 12 tháng 05 năm 2021, CECICS đã tổ chức buổi họp trước khi chính thức gửi hồ sơ kiểm định cho SSH.

Tại cuộc họp, Giáo sư Hồ Hội đã giải đáp các thắc mắc, cũng như đưa ra các ý kiến, hướng dẫn vô cùng thiết thực và quan trọng cho quá trình hoàn thiện bộ hồ sơ kiểm định toàn phần về Core, Teaching và Assessment.

Sau khi hoàn chỉnh và nộp hồ sơ, CECICS vẫn tiếp tục duy trì các buổi họp qua Skype với Giáo sư Hồ Hội định kỳ mỗi 2 tuần để thực hiện các công tác chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tiếp với SSH, cũng như lên kế hoạch cụ thể cho sự phát triển của CECICS trong những năm tiếp theo.

You may also like