TẬP HUẤN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG LÂM SÀNG THEO TIÊU CHUẨN SSH CHO BỘ MÔN NHI

Ngày 08/11/2022 vừa qua, CECICS đã tổ chức thành công buổi tập huấn Quy trình huấn luyện mô phỏng lâm sàng theo tiêu chuẩn SSH cho Bộ môn Nhi. Tham gia buổi tập huấn có PGS. TS. Phạm Văn Quang – Phó chủ nhiệm Bộ môn Nhi và các giảng viên sẽ tham gia giảng dạy trực tiếp tại CECICS.

Buổi tập huấn mở đầu với bài trình bày tổng quan về Quy trình huấn luyện mô phỏng lâm sàng theo tiêu chuẩn SSH, sau đó các giảng viên Bộ môn Nhi sẽ trực tiếp thực hành trên các mô hình mô phỏng. Buổi tập huấn diễn ra rất sôi nổi với nhiều sự trao đổi từ hai bên, để sắp tới có thể thiết kế và triển khai chương trình thực hành phù hợp cho sinh viên/học viên.

Các giảng viên thực hành đặt nội khí quản trên mô hình
Các giảng viên thực hành chọc tủy xương trên mô hình
Tập thể CECICS và giảng viên Bộ môn Nhi

You may also like