TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “THỰC HÀNH MÔ PHỎNG LÂM SÀNG – MODULE KỸ THUẬT” CHO CÁC GIẢNGChi tiết

Tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực y học giấc ngủ – Lễ kýChi tiết

TỔ CHỨC LỚP “MÔ PHỎNG LÂM SÀNG CƠ  BẢN – KHÓA 02” CHO CÁC GIẢNG VIÊN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌCChi tiết

CECICS HỖ TRỢ ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN TỔ CHỨC CHẠY OSCE CHO LỚP CEP4 Chương trình Phát triểnChi tiết

WORKSHOP “CHẠY THỬ KỊCH BẢN MÔ PHỎNG TRÊN MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐỘ TRUNG THỰC CAO (SIMMOM)” Ngày 26/04/2022, CECICSChi tiết

KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẾN THAM QUAN CECICS           Vào ngày 16/04/2022, CECICS rất vinhChi tiết

TỔ CHỨC LỚP “MÔ PHỎNG LÂM SÀNG CƠ  BẢN – KHÓA 01” CHO CÁC GIẢNG VIÊN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌCChi tiết

TẬP HUẤN QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG LÂM SÀNG THEO TIÊU CHUẨN SSH CHO BỘ MÔN SẢN PHỤ KHOAChi tiết