HỢP TÁC QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Công nghệ Texas El Paso (TTUHSC El Paso) làChi tiết
TTUHSC – EP (HOA KÌ) THAM QUAN CECICS Tuần qua, đại diện ban lãnh đạo của trường Đại học KỹChi tiết
TRUNG TÂM KỸ NĂNG VÀ SÁNG TẠO MÔ PHỎNG LÂM SÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH (CECICSChi tiết
“Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động của giai đoạn vận hành trong kế hoạch 5 năm và kiểmChi tiết