SINH VIÊN TRỞ LẠI THỰC HÀNH TẠI CECICS

Sau khoảng thời gian làm việc và giảng dạy trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ 14/02/2022, CECICS và các bạn sinh viên rất vui mừng vì có thể trở lại học tập trực tiếp tại Trung tâm.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tất cả nhân viên, giảng viên CECICS, sinh viên, bệnh nhân chuẩn đều được đã được chủng ngừa đầy đủ và tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình thực hành tại Trung tâm.

Sinh viên Y3 thực hành kỹ năng đo ABI trên bệnh nhân chuẩn
Sinh viên Y3 thực hành kỹ năng hướng dẫn bệnh nhân sử dụng máy đường huyết cá nhân

You may also like