TẬP HUẤN ĐỊNH KỲ CHO BỆNH NHÂN CHUẨN

Sáng 21/02/2022, Ban Huấn luyện đã tổ chức buổi tập huấn định kỳ cho bệnh nhân chuẩn tại CECICS.

Trong buổi này, các bệnh nhân chuẩn mới được phổ biến về các nguyên tắc và yêu cầu khi làm việc tại CECICS, cũng như giới thiệu sơ lược về các kịch bản mô phỏng. Các bệnh nhân chuẩn cũ được tập huấn về kịch bản mô phỏng mới, cách lượng giá năng lực thực hành của sinh viên. Cuối buổi, Ban huấn luyện giải đáp thắc mắc và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bệnh nhân chuẩn, giúp cho chương trình huấn luyện và lượng giá năng lực sinh viên ngày càng hoàn thiện hơn.

Các bệnh nhân chuẩn mới xem video về kỹ năng giao tiếp và thăm khám.
Tập thể bệnh nhân chuẩn tại CECICS trong buổi tập huấn.
Hai bệnh nhân chuẩn tập đóng vai trong một kịch bản mô phỏng.

You may also like