Giới thiệu

9.953 Views

BỐI CẢNH RA ĐỜI

Nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo

Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

BYT đã ban hành chuẩn năng lực cho các nhân lực ngành y tế

  • Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản cho Bác sĩ đa khoa”: Ngày 18/5/2015, Bộ Y tế đã có quyết định số 1854/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa”.
  • Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam”: Ngày 24/1/2014 Bộ Y tế đã có quyết định số 342/QĐ-BYT Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam”.
  • Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”: Ngày 24/4/2012, Bộ Y tế đã có quyết định số 1352/QĐ-BYT Ban hành “Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam”.

Đã tới thời điểm hội nhập khu vực và thế giới

Hội nhập Asian vào thời điểm 31/12/2015 đã tới. Đây thực sự là cơ hội tốt và cũng là thách thức đan xen đòi hỏi công tác đào tạo y khoa nói chung cần có những thay đổi phù hợp với xu thế phát triển. Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội này, vượt lên mọi thách thức thì nguy cơ nền giáo dục sẽ tụt hậu hoặc chậm phát triển.

Sự cần thiết hình thành và phát triển tại Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng những “Trung tâm mô phỏng lâm sàng” đạt chuẩn quốc tế

Trên thế giới đã có khoảng 50 “Trung tâm mô phỏng lâm sàng” đạt chuẩn quốc tế, tập trung chủ yếu ở một số quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Hà Lan… Ở Việt Nam, hầu hết tại các Trường Đại học Y Dược lớn đều đã hình thành các Đơn vị/Bộ môn huấn luyện kỹ năng y khoa tiền lâm sàng (Skillslab) hoặc một số ít các Trường có “Trung tâm mô phỏng lâm sàng”. Tuy nhiên, tới nay toàn bộ các cơ sở này đều chưa được kiểm định quốc tế và thực tế luôn gặp những thách thức thiếu nhiều về : Đội ngũ cán bộ chuyên trách (hoạt động có tính chuyên nghiệp) đi đôi với đội ngũ cán bộ giảng được chuẩn hóa; Cơ sở vật chất, mô hình mô phỏng và các trang thiết bị đồng bộ; Phương pháp, qui trình vận hành và điều hành Trung tâm… Chính vì vậy, mặc dù không ít các Trường có nguyện vọng và kinh phí ban đầu nhưng tính khả thi cho việc triển khai một “trung tâm mô phỏng lâm sàng” hoạt động có hiệu quả, được kiểm định quốc tế thì vẫn còn là một thách thức lớn.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một Trường ĐH Y Khoa đa ngành, được thành lập từ năm 1989, trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM. Tới tháng 3/2005, “Đơn vị Huấn luyện Kỹ năng Y khoa” của Trường được hình thành. Từ những bước đi đầu tiên, trải qua 13 năm (2005-2018), với 04 giai đoạn hoạt động, Trung tâm đã đồng hành và trưởng thành cùng sự phát triển chung của Trường, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời Trung tâm luôn năng động, sáng tạo, chủ động đề xuất nhiều giải pháp có tính đột phá, vượt khó, chấp nhận mọi thách thức về nhân sự; cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh nghiệm huấn luyện…

Thời gian qua, nhờ có sự hỗ trợ rất tích cực của chính quyền thành phố HCM, Sở Y tế Thành phố, Đảng Ủy và Ban Giám hiệu Trường qua các thời kỳ, Trung tâm đã cố gắng phấn đấu từng bước và dần trở thành một “Trung tâm mô phỏng lâm sàng” phát triển trong top đầu của cả nước, được Bộ Y tế và Khối các Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước đánh giá cao. Với các Sinh viên Y Khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật Y học và các Học viên Sau đại học của Trường luôn nhận được sự giúp đỡ chuyên môn, chia sẻ các tiện ích từ Trung tâm trong từng giai đoạn và điều kiện khác nhau. Đặc biệt với hệ thống các phòng Lab mô phỏng, Khu lượng giá OSCE và Các phòng tự học phong phú … đã và đang mang lại những hiệu quả nhất định cho người học.